Maslina meni

Funkcionalna pića

Zdrava hrana

Vitamin SuperShot 55ml

Zdrava hrana
Vitamin SuperShot 55ml
Zdrava hrana

Protein Smoothie Dr Fitness 30g

Zdrava hrana
Protein Smoothie Dr Fitness 30g
Zdrava hrana

Zen SuperShot 55ml

Zdrava hrana
Zen SuperShot - HeroSuperJuice funkcionalno piće 55ml
Zdrava hrana

Beauty SuperShot 55 ml

Zdrava hrana
Beauty SuperShot HeroSuper juice funkcionalno piće 55 ml
Zdrava hrana

HotShot SuperShot 55 ml

Zdrava hrana
HotShot SuperShot -Hero Super juice 55 ml
Zdrava hrana

Detox SuperShot 55ml

Zdrava hrana
Detox SuperShot -Hero Superjuice 55ml
Zdrava hrana

Immuno SuperShot 55ml

Zdrava hrana
Immuno SuperShot- herosuper juice -funkcionalno piće 55ml