Maslina meni

DVD Odgovori S.N.Lazareva na pitanje čitalaca sa Balkana

Šifra proizvoda: 4720
Robna marka: ARUNA
Cena po komadu
840,00 rsd

Opis proizvoda

Predavanje S.N. Lazareva: "Odgovori S.N. Lazareva na pitanja čitalaca sa Balkana"

(maj 2017.)

Format: dvd
Trajanje: 1:10 min.
Jezik: srpski, latinica (titlovi)

Odlomak iz predavanja:

S.N. Lazarev je u okviru posebnog predavanja odgovorio na veći broj pitanja koja su mu postavili čitaoci iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH, Makedonije i Crne Gore. U njima on rasvetljava istorijska i druga aktuelna pitanja koja tište narode balkanskih zemalja.

-  Da li je uzrok stalnih ratova na Balkanu to što balkanski narodi nisu prihvatili Gospoda?

- Šta S.N. može da kaže o Srbiji i Srbima? Koje je sredstvo za poboljšanje našeg karaktera?
- Hoćemo li nestati sa ovih prostora, kao što govore proroci? Možemo li se duhovno uzdići?
- Šta je razlog teškom ekonomskom i političkom položaju Srbije?
- Koliko je za Rusiju strateški važno da se Srbija što duže odupire pritisku da uđe u EU i NATO?
- Kako se zaštititi od poplave negativnih informacija koje dolaze putem medija?
- Kako ojačati ljubav u narodu i državi, sa ciljem da mladi na Balkanu požele da imaju više dece?
- Zašto je tako eskaliralo nasilje među decom i mladima i postoji li način da se s njim izborimo?
- Kako da znamo u kojoj meri treba da prihvatimo Božju volju, a u kojoj meri možemo da delujemo sami, pri čemu nećemo ići protiv Boga i protiv sopstvene duše?
- Kako S.N. tumači to što je sve više kontaktera, medijuma, i šta se zapravo skriva iza toga?
- Kako se možemo boriti protiv zastranjivanja i udaljavanja svog naroda od Boga?
- Kako da se pravilno molimo za svoj narod?
- Zašto S.N. Lazarev izbegava da poseti balkanske zemlje?
- Da li je greh kada vernik često ponavlja: „Bog iz mene progovara“?
- Šta nam S.N. može reći o prosvetljenju? Koliko je to stanje dostižno običnom čoveku i na kakvom se nivou nalazi on sam?
- Koji način borbe je dozvoljen i koji je najdelotvorniji ako želimo da promenimo postojeći društveni sistem zato što ugrožava opstanak velikog broja ljudi?
- Koliko se puta treba moliti za jedno isto kako bismo bili sigurni da smo se zaista pokajali?
- Mnogo je stanovništva migriralo na Balkan i emigriralo s Balkana. Da li je to usled vezanosti za materijalno blagostanje, za bolju i srećniju sudbinu? Kako autor gleda na to i da li vidi neku sličnost s Rusima, koji su takođe u velikom broju raseljeni po Evropi?
- Kakav je odnos S.N. prema šamanizmu?